Esti Kinasih

Jingga Dalam Elegi

4.15 of 4,364

Jingga dan Senja

4.06 of 4,384

Fairish

3.68 of 4,399

Dia, Tanpa Aku

3.95 of 3,619

Still...

3.81 of 2,625

Cewek!!!

3.83 of 2,574